Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2018

wildberry
21:23

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viamalinowowa malinowowa
wildberry
21:23
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viamalinowowa malinowowa
wildberry
21:21
Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.
— Halina Poświatowska
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viamalinowowa malinowowa
wildberry
21:21
4739 baa7
love
wildberry
21:15
(...) nie do końca potrafię się cieszyć. Cały czas drżę, że jeśli za bardzo się ucieszę, spotka mnie jakaś kara.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viawishyouwerehere wishyouwerehere
wildberry
21:13
5293 90e8 500
Reposted fromwwannie wwannie viagreys-anatomy greys-anatomy
wildberry
21:10

August 17 2017

wildberry
12:57
5282 ddca
Reposted fromtwice twice vianikotyna nikotyna

June 25 2017

wildberry
20:34
3124 54f1 500
Reposted fromszatanista szatanista vianoisetales noisetales
wildberry
20:32

Ja zawsze mówię, że każdemu życzę takiego przyjaciela jak Ty. I są zdziwieni. Ale potem dodaję że trzeba być na tyle silnym, żeby nie bać się przebić przez ten mur i poznać Cię jako człowieka.

Ludzie to tchórze. Po prostu.

Szkoda im czasu na takie relacje, nad którymi trzeba stale pracować.

— Dziękuję, że jesteś.
20:32
wildberry
20:30
4774 7fe3
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
wildberry
20:27
5990 47b4
Reposted fromlaoculta laoculta viapikkumyy pikkumyy
wildberry
20:22
5935 89d4
wildberry
20:21
Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viatoolong toolong
wildberry
20:20
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:20
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
20:20
wildberry
20:19
8936 0bc5
No i bardzo dobrze !

June 11 2017

wildberry
21:18
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl