Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

wildberry
12:16
5659 b3a2
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabrzask brzask
wildberry
10:59
3978 270c 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
10:58
4592 aca6

March 20 2017

wildberry
22:27
Wszystko, co na zawsze trochę mnie przeraża..
— Julia Marcell - Andrew
Reposted frommonstrum monstrum viatoolong toolong
wildberry
22:26
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
Reposted frommefir mefir viatoolong toolong
22:26
5481 6bf3
wildberry
22:25
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viatoolong toolong
wildberry
22:25
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viatoolong toolong
22:25
8266 02ab
Reposted fromerial erial viatoolong toolong
wildberry
22:24
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viatoolong toolong
wildberry
22:24
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viatoolong toolong
wildberry
22:23
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viatoolong toolong
22:22
wildberry
22:22
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaExplorers Explorers
wildberry
22:15
2230 aad1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasuseo suseo
wildberry
22:15
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty.
I później, latami.
Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło, Być może należało mówić
Reposted fromlambadada lambadada viaxnothumanalall xnothumanalall
22:09
7055 c178 500
Reposted fromamatore amatore vialouve louve

March 16 2017

23:29
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
Reposted fromshitsuri shitsuri viatoolong toolong
wildberry
23:14
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"
Reposted fromtouchable touchable viatoolong toolong

March 12 2017

23:30
6511 3c3c
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl